Drones voor landmeters: mogelijkheden, voordelen en aandachtspunten

Nieuwe meettechnieken geven u de mogelijkheid om sneller, gerichter en efficiënter te werken. Zo kunt u ook als landmeter drones inzetten. Natuurlijk wil u hierbij 100% zeker zijn van de meettechniek die u gebruikt. Daarom is het van cruciaal belang om alle aandachtspunten goed te begrijpen.

Wij zetten enkele mogelijkheden in de kijker, vertellen hoe u drones kunt gebruiken als landmeter en waar drones wel (of net niet) ingezet kunnen worden.

Drones als wondermiddel?
Een ding willen we alvast op voorhand vertellen: drones zijn géén wondermiddel voor landmeters. Een drone is in de eerste plaats één van de verschillende technieken waarmee landmeters sneller of efficiënter bepaalde opdrachten kunnen uitvoeren.

Hoewel we spreken over drone analytics & drone data, zijn het niet de drones die de meting uitvoeren, maar de apparatuur die eronder hangt. We gebruiken deze drones om op een zeer snelle en efficiënte manier de apparatuur te verplaatsen. Daarom zijn drones een goede aanvulling op het bestaande pakket aan meettechnieken. U kunt ze inschakelen als extra hulpmiddel bij een Theodoliet, statische laserscanner, totaal- of GNSS-station.

De voordelen van drones
Hoewel drones geen wondermiddelen zijn, brengen ze wel enkele voordelen met zich mee. We sommen de belangrijkste voordelen voor landmeters even voor u op:

 • De belangrijkste meerwaarde van drones voor landmeters is de snelheid waarmee ze data capteren. Dat kan goed van pas komen voor de creatie van een visieplan of het in kaart brengen van het volledige projectgebied.
 • Landmeters krijgen relatief snel een overzicht in complexe situaties en bij moeilijk toegankelijke sites.
 • De meetdata kan aangeleverd worden in diverse bestandsformaten en gedaanten zodat dit past in uw processen of die van uw klant. Enkele voorbeelden: een ruwe puntenwolk, een vereenvoudigde mesh, 2D modellen, een orthofoto, hoogtekaarten, …
 • Daarnaast bieden ze ook de mogelijkheid om op een discrete manier een omgevingsstudie te doen. Een onderzoek van enkele weken duurt dan slechts enkele uren. Ontdek hoe we dat deden voor Divatec & HVC Architecten.
 • Wanneer je de volledige looptijd van een project in acht neemt, blijkt de inzet van drones als efficiënter en goedkoper alternatief. De opstartkost is afhankelijk van de vragen die gesteld worden, en ligt initieel iets hoger dan de traditionele technieken.

Een laatste belangrijk voordeel is dat we zeer veel data verzamelen. Daarvoor creëren we puntenwolken, die als basis van het 3D-model kan dienen.

Benieuwd naar alle mogelijkheden en voordelen? Maak een afspraak!

De belangrijkste aandachtspunten bij het gebruik van drones

 • Bij het opmeten via fotogrammetrie zijn er veel parameters die de nauwkeurigheid van het eindresultaat beïnvloeden. Voor de brondata is het cruciaal om goed na te denken over overlap, lenzen, diafragma, sluitertijd, ISO, weersomstandigheden en de spreiding van de grondcontrolepunten. Daarnaast zijn er bij de verwerking ook een aantal cruciale parameters – zoals de software die gebruikt wordt en de bijhorende instellingen. Het is daarom heel belangrijk om het eindresultaat steeds te valideren aan de hand van extra controlepunten die niet gebruikt werden tijdens de verwerking.
 • Bij fotogrammetrie is de textuur van het object dat men wil modelleren van cruciaal belang. Zo leent deze techniek zich erg goed voor het modelleren van bijvoorbeeld betonnen oppervlakken, omdat hier erg veel details in zichtbaar zijn. Raamoppervlakken of gelakte profielen zullen daarentegen minder nauwkeurig weergegeven worden.
 • 3D-modellen uit fotogrammetrie kunnen erg hoge nauwkeurigheden (sub-centimeter) halen op de oppervlakken, de nauwkeurigheden aan de uiteinden van een oppervlak (hoekpunten) zullen altijd iets lager liggen, dit hangt ook af van het gebruikte softwarepakket.
 • Wanneer een klassieke statische laserscanners onder drone gebruikt wordt, moet de scandata continu gecorrigeerd worden aan de hand van IMU-data. De IMU’s die op drone gebruikt worden zijn hier vaak onvoldoende nauwkeurig voor. De nieuwste SLAM-scanners hebben het voordeel dat zij onafhankelijk werken en nauwkeurigheden halen van +-3cm XYZ.
 • Er kan enkel data gecapteerd worden die vanuit het standpunt van de drone zichtbaar is. Hoewel de penetratiegraad van LIDAR al een stuk beter is dan bij fotogrammetrie, is het voorlopig nog niet mogelijk om door objecten heen te kijken.
 • Het is belangrijk om puntenwolken via drone correct ui te zuiveren alvorens er verdere bewerkingen op te doen. Denk aan het wegfilteren van begroeiing, machines of gebouwen.
 • Puntenwolken zijn een belangrijke drager van informatie maar zijn zelden of nooit een eindproduct. De kunst zit er in om de gewenste informatie op een correcte en efficiënte manier uit de puntenwolk te halen.
drones-landmeters

Enkele toepassingen van drone data voor landmeters
Landmeters kunnen met verschillende vraagstukken bij ons terecht. We zijn op dit ogenblik onder andere bezig met de volgende opdrachten:

 • Karteren van erg grote overstromingsgebieden (+300Ha – lage nauwkeurigheidsvereisten, +- 20cm XY)
 • SketchUp 3D-modellen in functie van omgevingsstudies voor architecten: lichten- en zichtenstudie als onderdeel van aanvraag stedenbouwkundige toelating (relatief lage nauwkeurigheidsvereisten, +- 10cm XY, 20cm Z)
 • Opmetingen van grotere gebieden waarvoor een voorstel voor herbestemming moet worden opgemaakt; bijvoorbeeld een industriegebied met nabijgelegen verkeersknooppunt.
 • Stock-opmetingen van bulkmaterialen die buiten opgeslagen liggen.
 • Opmetingen van grotere terreinen voor verbouwingsplannen van industriebouw. Dit doen we in combinatie met de landmeter voor het uitzetten van grondcontrolepunten en het inmeten van kritische punten. Het model dat uit de drone komt is een verrijking van de data die de landmeter heeft verzameld. Extra info die de landmeter haalt uit de drone data is onder andere: verloop en eventuele afwijkingen van de perceelsgrens tussen de opgemeten punten, putdeksels, wegenis, DEM, aanwezige grondvolumes,… (Nauwkeurigheid +- 3cm XY en 6 cm op de Z-as)
 • Plaatsbeschrijving voor aanvang van infrastructuurwerken, wanneer er veel aanpalende eigendommen zijn.
 • Volumemetingen is steengroeves

Het resultaat?
Als landmeter staat u kritisch ten opzichte van nieuwe technieken. Dat begrijpen we als geen ander. De nauwkeurigheid van een drone ligt niet altijd even hoog als die van conventionele meettechnieken. Toch bekomen we erg nauwkeurige resultaten via drone data aan een minimale tijd en investering.

De nauwkeurigheid zal altijd afhangen van de gebruikte techniek en werkwijze. Het inbouwen van een autocontrolemechanisme is dan ook erg belangrijk om de aangeleverde data te valideren.

Argus Vision schiet ter hulp
Argus Vision is gespecialiseerd in opmetingen voor drones. We werkten in het verleden samen met landmeters, en verrijkten op die manier hun toolboxen. De combinatie tussen interne tools en onze drones zorgt ervoor dat bepaalde meetvraagstukken van onze klanten sneller, efficiënter of goedkoper opgelost worden.

Interesse om samen te werken??

Interesse hoe wij een meerwaarde kunnen zijn voor jou? Vul dan snel onderstaand formulier in!

Neem contact met ons op Download onze bedrijfsbrochure