Argus Vision helpt Croes bij de aankoop van een groeve dankzij fotogrammetrie

Fotogrammetrie in combinatie met drones is de ideale manier om snel een gedetailleerd beeld van een onherbergzaam gebied te krijgen. Geef deze taak echter niet in handen van eender welke firma. De kans is immers groot dat de expertise ontbreekt om de informatie te verwerken. Dat mocht ook Croes ervaren toen het deze technologie wilde toepassen tijdens het aankoopproces van een steengroeve. Gelukkig vond het grondverzetbedrijf via landmeter Divatec zijn weg naar Argus Vision, dat de bestaande scan in enkele dagen in een werkbaar instrument omzette.

Fotogrammetrie in combinatie met drones
Het desolate uitzicht van uitgeputte steengroeves doet vaak visueel afbreuk aan het omliggende landschap. Vandaar dat stemmen opgaan voor de herbestemming tot natuur- of woongebied. Croes ziet alvast brood in dit concept. Het is immers een perfecte manier om de afgegraven grond ecologisch te recycleren. In dit kader kocht het grondverzetbedrijf vorig jaar de kleine kalksteengroeve in Ouffet aan.

“Om te onderzoeken of deze investering rendabel zou zijn, wilde Croes exact laten berekenen hoeveel aarde het in de groeve kwijt zou kunnen”, vertelt Jonas Van de Winkel, medezaakvoerder van Argus Vision. “Het terrein was door de steile hellingen en vegetatie moeilijk toegankelijk. Hierdoor was een scan door middel van fotogrammetrie in combinatie met drones aangewezen.”

Opdracht voor fotogrammetrie-specialisten
De firma die deze opdracht kreeg toegekend, bleek echter niet in staat om de foto’s te verwerken. Croes ging daarop te rade bij landmetersbedrijf Divatec, dat direct naar Argus Vision doorverwees. “De omzetting van dergelijke beelden in een puntenwolk en daar vervolgens bruikbare informatie uit distilleren, is voer voor specialisten”, vertelt landmeter Dieter Vandepoel. “Daarom geven dat wij dit soort opdrachten al jaren in handen van Argus Vision. Dit bedrijf beschikt zowel over een ruime expertise als een brede waaier aan softwarepakketten om de fotogrammetrie in werkbare tools te vertalen. Bovendien doet het  dat telkens erg punctueel en vooral snel, wat in deze case een erg belangrijk gegeven was. Croes had nog maar een week voor de ondertekening van het aankoopcontract.”

 

Glansrijk geslaagd in de missie
“Bij Argus Vision ben je inderdaad aan het juiste adres voor dergelijke opdrachten”, vervolgt mede-eigenaar Seppe Koop. “Met ons ‘Virtual Surveyor’ programma is het immers perfect mogelijk om op basis van een orthofoto en het digitale terreinmodel de mogelijke hoeveelheid opvulgrond te simuleren. Helaas bleken de aangeleverde beelden een aanzienlijk hiaat te vertonen. Van de oostelijke zijde, waar zich heel wat vegetatie bevond, was geen hoogte-informatie van het terrein beschikbaar. Er waren immers enkel beelden van het bladoppervlak genomen.”

“Verder rekenen zou een resultaat geven dat sterk van de realiteit afwijkt. Vandaar dat we eerst de vegetatie, gebouwen en machines uit de puntenwolk filterden. Op basis van de beschikbare informatie simuleerden we vervolgens hoe de flanken logischerwijze onder de vegetatie zouden doorlopen. Op deze manier bekwamen we een ‘digital elevation model’ met enkel de punten van het effectieve grondoppervlak. Dit was een accurate basis om te berekenen hoeveel grond Croes in de groeve kwijt zou kunnen.” Dieter Vandepoel vervolgt: “Om verrassingen te vermijden, heeft Divatec aan de rand van de put nog GNSS-controlemetingen uitgevoerd. Zo waren we zeker van het peil waarop moest worden aangesloten. Maar de berekeningen van Argus Vision bleken perfect te kloppen en het volume bleek groot genoeg om de aankoop te laten doorgaan.”

Bewijsinstrument voor aanvoervergunning
In januari 2019 kreeg het verhaal nog een vervolg. Vooraleer de gemeente Ouffet een aanvoervergunning uitreikte, moest Croes gedetailleerd aantonen op welke manier het de groeve zou vullen. “De bestaande puntenwolk vormde een ideale basis om deze vraag te beantwoorden”, vertelt Jonas Van de Winkel.

“Vandaar dat het grondverzetbedrijf opnieuw onze expertise inschakelde. Samen besloten we twee types van grondaanvulling te simuleren: een die op het historische verloop van het landschap aansluit en een ander waarbij het oppervlak maximaal wordt rechtgetrokken zodat er op termijn bouwgrond ontstaat. Deze modellen zetten we vervolgens om in plannen met hoogte- en taludlijnen én doorsnedes. Twee tools die typisch door een landmeter worden gebruikt en ook door de gemeente gemakkelijk te interpreteren zijn.” Dieter Vandepoel: “Hiermee komen we bij de grote sterkte van Argus Vision: deze firma valoriseert fotogrammetrie tot op gebruikersniveau. Bij de verwerking van de beelden staat de uiteindelijke toepassing centraal. Het resultaat is een investering die werkelijk rendeert, want de klanten krijgen werkbare tools waarmee ze meteen aan de slag kunnen.”

Interesse om samen te werken??

Interesse hoe wij een meerwaarde kunnen zijn voor jou? Vul dan snel onderstaand formulier in!

Neem contact met ons op Download onze bedrijfsbrochure