De mogelijkheden van fotogrammetrie en drones

Wat begon als een digitale ‘plaatsbeschrijving’ groeide uit tot een werkinstrument dat het bouwproces van ‘The Faktory’ op verschillende vlakken optimaliseerde.

We hebben het over fotogrammetrie in combinatie met drones. Deze techniek resulteert in een 3D-visualisatie, die op haar beurt een perfecte basis voor BIM is.

Een nulmeting voor The Faktory
The Faktory’ is een ondergrondse parkeergarage met vijf niveaus in hartje Luik. Bovenop de parkeergarage komen appartementen en kantoren. “Speciaal aan dit project is dat de beschoeiing door een nevenaannemer is uitgevoerd”, vertelt Patrick Vissers, projectleider van hoofdaannemer Democo. “Toen wij met ons deel van de werken wilden starten, traden er verschillende verzakkingen op. We wilden verdere problemen vermijden en een nulmeting hebben. Daarom besloten we om de hele situatie van de site en de aanpalende gebouwen in kaart te brengen.”

Fotogrammetrie als redder in nood
Om de afgesproken opleveringsdatum te halen, moest Democo de werken zo snel mogelijk opstarten. Een gedetailleerde plaatsbeschrijving door een landmeter zou enorm veel tijd in beslag nemen. “Via een collega kwamen we bij Argus Vision terecht. Zij combineren fotogrammetrie met drones en zetten deze data vervolgens om naar een 3D-model”, legt Patrick Vissers uit. “We waren meteen geïntrigeerd door de mogelijkheden van deze techniek en de expertise die Argus Vision kon voorleggen. Het was snel duidelijk dat deze specialist de beste oplossing had om ons verder te helpen. En de praktijk heeft ons niet teleurgesteld. Met een relatief kleine investering kwamen we op een erg korte tijdspanne tot het beoogde resultaat. En nog veel meer…”

Snel resultaat ondanks obstakels
Snelheid is vast en zeker de belangrijkste troef van Argus Vision. “We bevestigen onze camera’s aan drones, waardoor het kortstondig positioneren en verplaatsen zeer snel gebeurt. Dat is bij traditionele fotogrammetrie wel het geval en levert dus een gigantische tijdwinst op”, vertelt zaakvoerder Jonas Van de Winkel.

“Bij The Faktory hadden we aan een halve dag genoeg om de benodigde beelden te verzamelen. Nochtans was dit een eerder uitzonderlijk project dat een aangepaste aanpak vergde. De schoringen die tussen de overliggende secanswanden waren geplaatst om instorting van de bouwput te vermijden, gooiden immers roet in het eten. Onze drones hadden hierdoor onvoldoende bewegingsruimte om de onderkant van de bouwput goed in kaart te brengen. De oplossing bestond erin om deze foto’s manueel te nemen, met dezelfde camera’s en lenzen. Dit gebeurde ook binnen de tijdspanne van de eerder gemelde halve dag. Daarna hadden we nog drie dagen nodig – voornamelijk rekentijd voor de computer – om alles te verwerken en een gedetailleerd 3D-beeld te genereren.”

3D-model met hoge nauwkeurigheid
De fotogrammetrie van Argus Vision resulteert in een complete meetstaat. “We hanteren de norm dat elk punt in minstens negen foto’s moet terugkomen. Dit betekent dat we in deze case zo’n 1500 foto’s nodig hadden. Deze worden met speciale software vergeleken met de GPS-positie van het toestel. De overeenkomstige punten die hieruit resulteren, worden vervolgens gebruikt om een eerste puntenwolk te creëren. Deze is in onze ogen nog onvoldoende nauwkeurig. Daarom slaan we vervolgens de brug met grondcontrolepunten die de landmeter bij aanvang van het project heeft uitgemeten. Door deze met de puntenwolk te linken, krijgen we uiteindelijk een 3D-model dat met een nauwkeurigheid van 3 centimeter op de XYZ-as is verschaald.”

Basis om met BIM te starten
De bouw van ‘The Faktory’ verliep zonder verdere verzakkingen. Dat betekent niet dat het 3D-model hiermee zijn bestaansreden verloor. Integendeel, Democo besloot om zijn ontwerpmodel aan het 3D-model van Argus Vision te toetsen. “Hiermee zet de bouwfirma zijn eerste stappen naar BIM”, legt Jonas Van de Winkel uit. “Dit met de intentie om de efficiëntie en kwaliteit van de eigen processen te verbeteren.”

Een keuze die Democo zich geenszins heeft beklaagd. “Deze manier van werken liet toe om clashes te detecteren nog voor de werken waren opgestart”, legt Patrick Vissers uit. “Verder konden we detailsneden met het ontwerpmodel vergelijken en erg gedetailleerde opmetingen verrichten. Ook hadden we minder tekenwerk omdat het ene model over het andere kon worden gelegd.

Fotogrammetrie als doorslaggevend bewijs
Kortom, met fotogrammetrie verkregen we een complete dataset die niet alleen juridisch van doorslaggevend belang was, maar eveneens indirect voor een snellere en foutloze realisatie van dit bouwproject zorgde. We gaan er bovendien van uit dat het eindresultaat beter zal zijn, gewoonweg omdat met BIM op voorhand doordachte beslissingen kunnen worden genomen.

“Vandaag doen vooral verzekeringsbedrijven en overheden een beroep op onze diensten”, besluit Jonas Van de Winkel. “Nochtans heeft fotogrammetrie in combinatie met drones ook een groot potentieel voor tal van andere sectoren, en zeker voor de bouwindustrie. Van digitale plaatsbeschrijving tot interessant werkinstrument om het bouwproces te optimaliseren: het is allemaal mogelijk met één en hetzelfde model. Dat heeft deze case ontegensprekelijk bewezen.”

Interesse om samen te werken??

Interesse hoe wij een meerwaarde kunnen zijn voor jou? Vul dan snel onderstaand formulier in!

Neem contact met ons op Download onze bedrijfsbrochure