Argus Vision meet moeilijk toegankelijke terreinen op

Met de combinatie van drones en fotogrammetrie waait een nieuwe wind door de landmeterij. Zo is deze innovatieve technologie bijzonder interessant voor het bepalen van perceelgrenzen en het opstellen van omgevingsplannen. Bij Claesen Beton in Lummen demonstreerde Argus Vision onlangs de mogelijkheden op dit vlak. En die verrasten zowel landmeter Divatec als Élan Architecten

Landmeters & drones: Samen sterk
Grote industriële sites in kaart brengen is niet altijd even gemakkelijk. Soms moeten landmeters gigantische afstanden overbruggen om alles te kunnen opmeten. Begroeiing en opgeslagen materialen of grondstoffen belemmeren hierbij geregeld hun taken. En een gedetailleerd beeld van de omliggende terreinen maken, is vaak al helemaal onbegonnen werk.

 

 

Als grote adept van progressieve technologie zocht Divatec daarom zijn toevlucht tot drones en fotogrammetrie. Intussen werkt deze landmeter geregeld samen met Argus Vision. Zeker voor het opstellen van omgevingsplannen blijken ze een optimaal duo te vormen.

Perfecte opdracht voor drones
Enige tijd geleden besloot Claesen Beton een nieuwe loods op de site in Lummen te bouwen. “Om een vergunning voor dit project te krijgen, was eerst een regularisatie van de site nodig”, vertelt ing. landmeter-expert Dieter Vandepoel van Divatec. “Bepaalde constructies op het terrein waren immers nog niet correct vergund. Om dit in orde te brengen, had de architect een exact overzicht nodig van de bestaande toestand van het terrein met een oppervlakte van maar liefst 5,6 hectare.

Reden genoeg om Argus Vision in te schakelen. Want uit ervaring weten we dat drones in combinatie met fotogrammetrie bijzonder kostenefficiënt zijn om dergelijke opdrachten uit te voeren. Bovendien waren op de site veel obstakels die een manuele meting erg zouden bemoeilijken. Zo zijn er overal betonelementen gestapeld, soms wel tot zes meter hoog. Aan de achterzijde was de grensdraad bijna volledig aan het zicht onttrokken door struikgewas en onkruid. Kortom, het was typisch een site waar drones en fotogrammetrie het verschil konden maken. Zowel op het vlak van snelheid, veiligheid als accuraatheid.”

Samenwerken voor optimaal resultaat
Argus Vision pretendeert geenszins de taken van een landmeter te kunnen overnemen. “We hebben elkaar nodig om een optimaal resultaat te behalen”, vertelt mede-zaakvoerder Jonas Van de Winkel. “Zo heeft Divatec in dit project een dertigtal controlepunten uitgezet. Die gebruiken wij dan om onze ruwe puntenwolk te verfijnen. Zo konden we alle delen in kaart brengen waarvoor een nauwkeurigheid van 3 cm op de X- en Y-coördinaten volstond. Alles wat een grotere nauwkeurigheid vereiste, werd door de landmeter met een totaalstation ingemeten.” Architect Lawrence Bessemans: “Denk aan de contouren van het bestaande pand waartegen de nieuwe loods zou worden gebouwd.”

Alle mogelijkheden, opportuniteiten en beperkingen van drones voor landmeters leren kennen?
Ontdek ze in deze blog

Hoe gaat het in zijn werk?
Nadat Divatec de grondcontrolepunten had uitgezet, vloog Argus Vision eerst in Nadir-patroon over de site. “Dit is een vlucht in rastervorm”, legt medezaakvoerder Seppe Koop uit. “De camera op de drone neemt de beelden in een hoek van 90°. Vervolgens voerden we een oblique-vlucht uit vanuit de vier windrichtingen. Daarbij werden foto’s in een hoek van 60° genomen, wat toeliet om ook verticale vlakken correct te modelleren. Telkens hanteerden we aan de voor- en zijkant een overlap van 85%. In deze case resulteerde dat in 2500 beelden: een perfecte hoeveelheid om een accurate puntenwolk te creëren. Deze vormde  de basis van de orthofoto’s waarmee Divatec aan de slag kon.”

Praktische oplossing met extra voordelen
Divatec combineerde de orthobeelden met de resultaten van de metingen met het totaalstation. “Hierdoor konden we de niet-toegankelijke zones toch uittekenen”, aldus Dieter Vandepoel. “In deze case lag de toegevoegde waarde van Argus Vision dus vooral op praktisch vlak. De drones konden beelden nemen van de plaatsen waar wij onmogelijk bij konden. Een extra voordeel is dat de orthofoto’s ook meteen alle details visualiseren, zoals goten of putdeksels. Bij traditionele opmetingen gebeurt het wel eens dat hiervoor een tweede bezoek aan de site nodig is.”

Toegevoegde waarde voor landmeter én architect
Ook de architect kan zijn voordeel doen met de orthobeelden. “Ze bezorgen de ontwerper immers een reëel zicht op de site”, aldus Seppe Koop. “Ter illustratie: in deze case stond 1 pixel voor 1 cm² grondoppervlak. Hierdoor vormt de orthofoto een perfecte basis om met het ontwerp te starten. Het is zelfs mogelijk en vrij eenvoudig om ze in SketchUp op te laden.”

Architect Lawrence Bessemans: “Het was voor ons een eerste kennismaking met de mogelijkheden van fotogrammetrie. Bovendien moesten de metingen enkel dienen voor het regularisatiedossier. Een 3D-weergave was daarvoor niet vereist. Op de grondplannen die Divatec ons aanreikte, hebben we de geveltekeningen gemaakt in 2D. De orthofoto was vooral een handig hulpmiddel om de daken correct op het inplantingsplan in te tekenen. Dat was anders moeilijk geweest omdat de beschikbare satellietbeelden onvoldoende nauwkeurig waren. We zijn er ons terdege van bewust dat we nog niet alle troeven hebben uitgespeeld, maar dat gebeurt zonder twijfel wel in een volgend project. Argus Vision heeft onze interesse in fotogrammetrie en drones vast en zeker gewekt!”

Interesse om samen te werken??

Interesse hoe wij een meerwaarde kunnen zijn voor jou? Vul dan snel onderstaand formulier in!

Neem contact met ons op Download onze bedrijfsbrochure