Drones van Argus Vision inventariseren voorraad van APK Groep

Een grote voorraad verschillende materialen in open lucht inventariseren? Het kan nu erg snel, veilig én accuraat dankzij drones in combinatie met fotogrammetrie. Dat bewees Argus Vision al twee keer op rij bij APK Groep. Op vraag van landmeter Divatec brachten ze op vijf sites het bouwafval en de gerelateerde recyclageproducten in kaart. Per terrein leverde de dronespecialist op amper 2 uur een kant-en-klaar rapport. En dit met een accuraatheid die een manuele opmeting nooit kan evenaren! 

De uitdagingen van inventarisatie van de voorraad
APK Groep verwerkt zijn bouwafval tot nieuwe grondstoffen op sites in Langemark, Verrebroek, Overpelt, Maasmechelen en Genk. Om boekhoudkundige redenen moeten alle materialen jaarlijks worden geïnventariseerd: een opdracht die in handen van landmeter Divatec wordt gegeven. “Dergelijke opmetingen gaan met de nodige uitdagingen gepaard”, vertelt landmeter Dieter Vandepoel.

“We spreken immers letterlijk over ‘bergen’ grondstoffen en gerecycleerde producten die tot zes meter hoog kunnen zijn. Een traditionele opmeting met een GNSS-station vereist dat we deze allemaal beklimmen. Dat is niet alleen tijdrovend, maar houdt ook heel wat veiligheidsrisico’s in. Omdat we het aantal meetpunten om economische redenen moeten beperken, kunnen we slechts een benadering van de aanwezige volumes geven. Daarom realiseren we dergelijke opdrachten sinds een paar jaar samen met Argus Vision. De combinatie van drones en fotogrammetrie maakt immers komaf met alle nadelen van een traditionele opmeting.”

Nauwkeurig en uiterst snel voorraad inventariseren
In het geval van APK Groep werken Divatec en Argus Vision zelfs fysiek samen. “Voor een optimaal meetresultaat zette Divatec per site handmatig 15 à 25 controlepunten uit”, aldus Jonas Van de Winkel, medezaakvoerder van Argus Vision.

“Die vormen een referentie voor de verfijning van onze ruwe puntenwolk. Natuurlijk streven we altijd naar een maximale nauwkeurigheid. In dit geval gebruikten we een camera met een gecorrigeerde lens om meetafwijkingen te vermijden. Daarnaast hanteerden we bij het nemen van de foto’s een overlap van 85%, zowel aan de voor- als de zijkant. Dit resulteerde in 600 à 800 beelden per site, een hoeveelheid die toelaat om een 3D-model te realiseren dat op de XY- en Z-as respectievelijk op 3 en 6 cm correct is verschaald. Omdat onze manier van werken veel meer meetpunten oplevert dan wanneer een GNSS-station wordt ingezet – 1000 per m² versus 1 per 5 m² – kunnen we een erg nauwkeurige inventarisatie afleveren. En dit in een razendsnel tempo: hoewel de sites over heel België verspreid liggen, hadden we slechts anderhalve dag nodig om ze alle vijf in kaart te brengen.”

Van beeld naar template
Meteen na de opmeting ging Argus Vision aan de slag. “De beelden worden in functie van de toepassing verwerkt”, vertelt Dieter Vandepoel van Divatec. “Dit is zonder twijfel de grootste troef van deze dronespecialist. Weinigen beschikken immers over de kennis en software om de gecapteerde informatie snel en correct te verwerken tot een instrument dat gebruiksklaar aan de klant kan worden afgeleverd.” “In deze case hebben we eerst een ruwe puntenwolk van de beelden gemaakt”, aldus Seppe Koop, mede-eigenaar van Argus Vision.

“Die werd vervolgens afgetoetst aan de controlepunten die de landmeter had uitgezet. Vervolgens filtreerden we alle vegetatie, machines en gebouwen uit de puntenwolk, waarna we een Digital Elevation Model bekwamen dat we in het softwarepakket Virtual Surveyor konden importeren. Daar bepaalden we de contouren van de ‘bakken’ met de materialen of grondstoffen, alsook het nulpunt van het te meten volume.” “Eigenlijk maakten we een soort template die Virtual Surveyor gebruikt om automatisch het volume te berekenen”, vervolgt Jonas Van de Winkel. “Deze stap kan bij een volgende inventarisatie worden overgeslagen, tenminste als de lay-out van de site dan nog dezelfde is. Bovendien laat deze aanpak toe om een grafiek te genereren waarop voor elk volume de evolutie doorheen de jaren visueel wordt voorgesteld.” 

Inventaris van A tot Z
De laatste stap was het linken van de beelden aan een inventaris van de materiaalsoorten. “Deze lijst werd door APK Groep afgeleverd”, vervolgt Seppe Koop. “Een deel was digitaal, de rest was in schetsvorm. Sommige grondstoffen ontbraken, maar toch leverden we een volledig rapport af. Intussen hebben we heel wat ervaring opgebouwd om de hogeresolutiefoto’s van de drones correct te kunnen interpreteren. In combinatie met wat opzoekingswerk konden we uiteindelijk alle materialen juist benoemen.”

“Deze gegevens koppelen we aan onze analyse, wat resulteerde in een tabel met naamgeving en volume per materiaal. Daarnaast leverden we ook een kaart af waarop de contouren van de verschillende materialen staan aangegeven”, vult Jonas Van de Winkel aan. “Per site had Argus Vision ongeveer 2 uur nodig voor de opmeting. Het verwerken van de gegevens duurde telkens ongeveer 1,5 uur”, berekent Dieter Vandepoel. “Dankzij de drones werd de tijd op locatie met meer dan de helft gereduceerd. Bovendien konden we de verschillende sites gecombineerd uitvoeren. Dit zorgde ervoor dat we de klant een erg concurrentieel tarief konden aanbieden. Bovendien is onze inventarisatie enorm gedetailleerd en ongelofelijk accuraat. Niet verwonderlijk dus dat APK Groep dit jaar opnieuw voor de combinatie van drones en fotogrammetrie opteerde!”

Benieuwd hoe het eindverslag van onze klant er uit ziet?

Download het case rapport

Interesse om samen te werken??

Interesse hoe wij een meerwaarde kunnen zijn voor jou? Vul dan snel onderstaand formulier in!

Neem contact met ons op Download onze bedrijfsbrochure